AFAZIA-EVALUARE, TEHNICI ȘI METODE DE RECUPERARE
25-26 NOIEMBRIE 2017
20 credite 
acordate de Colegiul Psihologilor din România 
DUBLA CREDITARE: Psihologie Clinica, Psihoterapie si Psihologie Educationala si Scolara (psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psihopedagogie speciala) 

Acest curs se va sustine pe tot parcursul anului la o data ulterioara definitivarii formarii grupei si de comun acord cu participantii. De asemenea, poate fi sustinut in orice localitate, cu conditia formarii unei grupe de minim 15 cursanti. In acest caz se va include un cost suplimentar minim de deplasare, variabil in functie de locatie. 

ADRESABILITATE
Cursul este adresat psihologilor cu drept de libera practica acordat de catre Colegiul Psihologilor din Romania in regim de supervizare/autonom/specialist, psihologilor ce activeaza in domeniul clinic, de invatamant, studentilor /masteranzilor /absolventilor interesati de domeniul specificat, studentilor /masteranzilor /absolventilor ai facultatilor cu profil psihologie, psihopedagogie speciala, pedagogie, asistenta sociala, sociologie care doresc sa isi aprofundeze cunostintele.
COMPETENTE
La sfarsitul cursului se vor elibera diplome participare/ certificate de absolvire, cu un numar de 20 creditate acordate de catre Colegiul Psihologilor din Romania pentru Psihologie Clinica, Psihoterapie si Psihologie Educationala si Scolara (psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psihopedagogie speciala)

DUBLA CREDITARE
• Psihologie Clinica, Psihoterapie si Psihologie Educationala si Scolara (psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psihopedagogie speciala) 

NUMAR DE ZILE SI PERIOADA
• 2 zile, sustinute la o data ulterioara definitivarii formarii grupei si de comun acord cu participantii

COST
• 500 RON /persoana 

In acest pret sunt incluse:
• Mapa cu suport de curs
• Materiale de lucru
• Format electronic al cursului si al mai multor materiale teoretice
• Programe de interventie individualizate si practice-scale
• Teste, fise de evaluare logopedica, fise de interventie logopedica 

CERTIFICARE:
• Acest curs nu ofera la final o diploma prin care se dobandeste o competenta profesionala.
Este un curs de formare continua, astfel, ca la final, se acorda:
• CERTIFICAT AUTORIZAT Colegiul Psihologilor din Romania – cu 20 credite profesionale, pentru psihologii atestati in cadrul CPR
• DIPLOMA SPECIALA de participare la curs de perfectionare profesionala de 20 ore, necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice
• Studentii care nu sunt inca atestati ca psihologi in cadrul Colegiului Psihologilor din Romania sau studentii de la alte specialitati, vor primi ADEVERINTA de participare (ce poate fi folosita ca si certificate de practica, in baza acelor activitati practice ale cursului) din partea ACCDU – Phoenix
• Ceilalti participanti care sunt absolventi , dar nu sunt atestati ca psihologi in cadrul Colegiului Psihologilor din Romania vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE din partea ACCDU – Phoenix

Cursul se desfasoara interactiv, avand ca principale scopuri: integrarea elementelor teoretice si practice prin intelegerea importantei atitudinii si stilului propriu terapeutic, dobandirea abilitatilor practice de lucru a diferitelor tehnici si metode de lucru terapeutic.

COORDONATOR CURS
Psiholog clinician principal/ Psihoterapeut principal/Supervizor psihologie clinica si psihopedagogie speciala Comaneanu Maria
FORMATOR CURS
Psiholog Principal Clinician/ Supervizor Psihologie Clinică/ Logoped specializat în Afazie cu o eperienţă de 30 de ani în acest domeniu - Tomiţă Geta
Invitati Speciali: practicieni logopezi si psihodiagnosticieni, din domeniul activitatii logopedice si de psihodiagnoza a copiilor normali si copiilor cu cerinte speciale, din domeniul psihologiei scolare, psihologiei clinice.

TEMATICA
1 .Notiuni generale referitoare la limbă şi limbaj:
-Funcţiile limbajului
-Nivelurile limbajului
2. Afazia ca tulburare de limbaj:
-definiţii
-caracteristici
-cauze
3.Semiologia analitică a afaziilor:
-tulburări expresive –moduri de manifestare, prezentare şi caracteristici,
-tulburări de recepţie verbală - moduri de manifestare, prezentare şi caracteristici,
-tulburările de lexie- moduri de manifestare, prezentare şi caracteristici,
-tulburările de grafie- moduri de manifestare, prezentare şi caracteristici.
4.Clasificări ale tulburării de limbaj de tip afazic
5.Forme particulare
-afaziile la copii
-tulburările de limbaj în demenţe
-afazia la poligloţi
-afazia la surdomuţi
6.Structuri anatomice implicate – corticale
- subcorticale
7.Evaluarea tulburării de limbaj de tip afazic:
-teste
-fişe de evaluare
-interpretarea rezultatelor
-stabilirea diagnosticului
* Atelier: prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare - aplicaţie practică; exemple de fişe completate.
8.Etapele procesului de recuperare
8.1. Atelier – formarea deprinderilor de delimitare, diferenţiere a tulburării delimbaj de tip afazic pentru a ne asigura că se urmează procesul adecvat de recuperare
9.Metodologie: principii de bază
10.Tipuri de metode derecuperare în tulburarea de limbaj de tip afazic
11.Adapatrea metodelor de lucru la nivelul performanţei, a evolutiei, la personalitatea şi starea de moment a afazicului
11.1. Lucru individual şi în echipe: aplicare de probe şi intepretare; formularea concluziilor
12.Sisteme de sprijin
13.Tehnici şi metode de recuperare a tulburărilor expresive
14.Tehnici si metode de recuperare a recepţiei verbale
15. Evaluare, tehnici şi metode în recuperarea lexiei şi grafiei în cazul tulburăririi de tip afazic
16.Fisa de evaluare a tulburarilor lexice şi grafice
17.Tehnici şi metode utilizate în recuperarea lexiei şi grafiei
18.Intervenţia psihoterapeutică: pacient /familie
18.1. Atelier – alegerea celor mai potrivite modele ca metode sau tehnici de intevenţie şi elaborarea unui program pentru o anumită problematică delimitată în urma evaluării.
18.2. Aplicarea de probe şi interpretarea lor – exerciţii şi recomandări practice.
18.3. Interpretarea rezultatelor probelor discutate şi aplicabilitatea acestor concluzii.
Scopul evaluării în delimitarea şi selectarea ulterioară a metodelor de lucru cu clienţii.
19.Considerente sociale
20.Contraindicaţii terapeutice
21.Noţiuni de neuropsihologie
22.Analiza nivelului de însuşire a noţiunilor predate
23.Studii de caz (delimitări conceptuale clinice şi investigative, exemplificare)
24.Evaluare finală curs

* Cursul se susține prin parteneriatul dintre CIP Comăneanu M. și ACDDU-Phoenix - www.asociatia-phoenix.ro