CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ  
autorizat ANC  
la cel mai MIC preţ = de la 1400 ron la 700 ron     
  
BUCUREȘTI - Varianta Intensivă: 15-17.NOIEMBRIE.2017 + Examen A.N.C.: 17.11.2017

PENTRU GRUPA DIN DE CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ din Decembrie - 
OFERTĂ DE SĂRBĂTORI - 700 LEI (inclusă taxa de examinare)

!!! OFERTĂ: PACHET CURSURI ANC= CONSILIER DEZVOLTARE PERSONALĂ+FORMATOR= 1000 RON !!! 

CURS FORMATOR
BUCUREȘTI: 18-19.11.2017+Examen ANC:19.11.2017


ACEST CURS SE VA SUSŢINE PE TOT PARCURSUL ANULUI LA O DATĂ ULTERIOARĂ DEFINITIVĂRII FORMĂRII GRUPEI ŞI DE COMUN ACORD CU PARTICIPANŢII. DE ASEMENEA, POATE FI SUSŢINUT ÎN ORICE LOCALITATE, CU CONDIŢIA FORMĂRII UNEI GRUPE DE CURSANŢI (MIN.15 PERS.) CU INCLUDEREA UNUI COST SUPLIMENTAR MIN. DE DEPLASARE (VARIABIL ÎN FUNCŢIE DE LOC).  

Cursul de calificare profesională este acreditat ANC ( fost CNFPA) şi recunoscut U.E. La finele acestuia participanţii vor primi certificat de absolvire de competenţă profesională pentru ocupaţia de Consilier pentru Dezvoltare Personală (cod COR 242324), având antetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi international prin Convenţia de la HAGA. 
Este şi poate deveni o calificare profesională dând o posibilitate de angajare pentru mulţi dintre cei ce sunt studenţi la orice formă de master sau proaspăt absolvenţi cu DIPLOMĂ DE LICENŢĂ. 

SE ACCEPTĂ PARTICIPANTII cu STUDII MEDII, care doresc achiziţia de cunoştinţe în acest domeniu. Acestora li se eliberează certificat de participare eliberat de asociaţia formatoare. 
La final, se acordă: 
oPosibilitatea practicarii ocupatiei de consilier pentru dezvoltare personală în cadrul propriului CABINET INDIVIDUAL  DE CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ/forma juridică PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ; 
Tipul certificatului eliberat: 
!!ATENȚIE!!- Spre deosebire de alte cursuri cu aceeași denumire și cod COR 242324, noi oferim toate CATEGORIILE DE UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ (3 Unităţi de competenţă generale și 4 Unităţi de competenţă specifice) conform Standardului Ocupaţional în vigoare. 
Acest lucru vă asigură un mai mare câmp de acțiune profesională şi oportunităţi de olaborare cu instituţii care au obligativitatea angajării de consilieri cu certificare pe toate competenţele. 

Prezentul certificat este însoţit de un Supliment descriptiv în care se regăsesc unităţile de competenţă specifice cursului (în cadrul ACCDU-Phoenix – 7 UC). 

 Costul unui curs de formare, autorizat ANC ( fost CNFPA), se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată, care prevede că "societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli". 

Consilierul pentru dezvoltare personală este o nouă ocupaţie care se deosebeşte de activităţile de psihoterapie, psihiatrie, consiliere psihologică ce fac obiectul meseriei de psiholog sau/şi psihoterapeut. 
Însă, consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care poate lucra cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic. Pentru aceasta el va învăţa în cadrul acestui curs cum să le evalueze astfe încât să poată delimita sănătatea psihică de boala sau suferinţa psihică. 

Consilierul de dezvoltare personală poate lucra în mod independent, ca persoană fizică autorizată, sau ca angajat al unor organizaţii sau instituţii cu domenii variate de activitate, elaborând programe speciale atât individuale cât şi de grup în scopul atingerii performanţelor forţei de muncă scontate de angajatori şi venind permanent în ajutorul departamentelor companiilor dar şi managerilor acestora. 

Dar, pentru realizarea acestora şi ridicarea la standardele pe care mulţi angajatori sau clienţi le doresc din partea consilierilor lor de dezvoltare personală este nevoie de anumite cunoştinţe. 
CU NOI, ACUM, PRIN ACEST CURS VEŢI AJUNGE SĂ DOBÂNDIŢI, DINCOLO DE DIPLOMĂ: 
APLICAŢII PRACTICE - după fiecare etapă de lucru 

TEMATICĂ CURS - extras 
oCe este consilierea pentru dezvoltare personală: definiţie conform standardului ocupaţional ANC, competenţe, cunoştinţe, abilităţi, atitudini/ comportamente, deontologie; 
oAutorizarea Cabinetul consilierului de dezvoltare personală: spatiul, dotarea, evidenţa profesională -model registre, contracte, evidenţa contabilă; 
oCe este şi ce nu este consilierul pentru dezvoltare personală; 
oCând avem nevoie de consilierul pentru dezvoltare personală; 
oCompetenţe ANC: amenajarea spaţiului de lucru, stabilirea contactului emotional cu clientul, condiţii de colaborare, investigarea şi identificarea soluţiilor potenţiale la situaţia problemă. 
oModalităţi generale de lucru; 
oComportamentul unui consilier , eficienţa unei consilieri pentru dezvoltare personală; 
oCalităţile unui consilier eficient, tiplologii de consilieri şi erori ce pot apare în consilierea pentru dezvoltare personală; 
oTipuri, Modele şi Metode de consiliere pentru dezvoltare personală; 
oEvaluarea clientului şi dentificarea situaţiei/situaţiilor de viaţă (numite cnf.ANC problematice) cu care clientul se prezintă la consilerea pentru dezvoltare personală; 
oInstrumente de evaluare: standardizate, nestandardizate, de tip A care intră în aria de competenţă a consilierului pentru dezvoltare personală, fişe, modele de contracte, scale, foi de consemnare, liste de întrebări de evaluare a clientului ş.a.; 
oÎntocmirea concluziilor/raportului evaluării particularităţilor şi caracteristicilor persoanelor consiliate: echilibrul emoţional, volumul şi dinamica verbală, atitudinea, reacţiile la stimuli diverşi etc.; 
oEvaluare versus Judecată, Obiectivitate versus Subiectivism; 
oAbordarea problemele delimitate: modelul de consiliere RIS, metode de lucru, tehnici de consiliere individuală şi de grup; 
oEtapele unui proces de consilere pentru dezvoltare personală; 
oPlan general de consiliere pentru dezvoltare personală; 
oIntervenţii-Tehnici de lucru cu: desenul, culoarea, mişcarea, sunetele-muzica, povestea-metaforele, emoţiile-sentimentele, stările-dispoziţiile, acţiunile verbale şi non-verbale, gândurile constructive şi gândurile distructive, tehnici de lucru pe relaţia gând-emoţie/sentiment-comportament, tehnici de învăţare, externalizarea problemei, trasarea istoriei problemei, explorarea efectelor problemei, poziţionarea în context, deconstrucţia/demontarea problemei, transformarea informaţiilor negative, elaborarea soluţiilor potenţiale ale situaţiiler problematice: identificarea soluţiilor, crearea de alternative, verificarea sau repoziţionarea în context. ş.a.; 
oCriterii de evaluare a succesului consilierii pentru dezvoltare personală; 
oTerminarea consilierii şi urmărirea stării clientului; 
oProbleme de responsabilitate şi etică. 
!!! ATENŢIE !!! 
„Cursul este interactiv și aplicat, practica fiind în procent de 70 % din durata totală.” 

LA NOI, ACESTA NU ESTE UN SLOGAN, CI REALITATE 
Împreună vom realiza Ateliere Speciale de Lucru individual şi/sau în echipe. 

!!! ATENŢIE !!! 
FORMATORII - sunt cei care au experienţă în domeniul formării profesionale şi al practicii ca psihologi principali (ultima treaptă de specializare în psihologie, ce se obţine după min. 12 ani de pregătire profesională şi muncă efectuată în domeniu). 

Pentru înscriere este nevoie să completaţi FORMULARUL DE ÎNSCRIERE:
NUME/PRENUME:
COD NUMERIC PERSONAL:
DATA NAŞTERII:
LOC NAŞTERE: LOCALITATE-     , JUDEŢ-
PRENUME PĂRINŢI: TATA-             MAMA-            
PROFESIA:
FUNCŢIA:
PERIOADA DE CURS:
NUMĂR TELEFON:
ADRESĂ EMAIL:

Înscrierea se consideră confirmată după plata unui avans de 100 ron şi anunţarea pe email a efectuării acesteia, în contul:
ASOCIAŢIA CCDU-PHOENIX
CIF: 30709765
IBAN: RO80BTRLRONCRT0296446901
BANCA: Banca Transilvania

Psihoterapeut Specialist Hipnoză Clinică, Consiliere, Psihodramă, Experienţială/Psiholog Principal – Formator Comăneanu Maria 
Psihopedagog/ Consilier integrativ în educatie şi orientare şcolară şi profesională a tinerilor şi adulţilor– Formator Borugă Bianca 

şi... 

Invitaţi speciali: în funcţie de localitate vom invita personalităţi din domeniul psihologie, formării profesionale şi dezvoltării personale.