CURS PRACTIC  
 EVALUAREA COMPLEXĂ PSIHODIAGNOSTICĂ ŞI PSIHOPEDAGOGICĂ  
 20 credite  
acordate de Colegiul Psihologilor din România   
COST: 400 RON  
Acest curs se va susţine pe tot parcursul anului la o dată ulterioară definitivării formării grupei şi de comun acord cu participanţii. De asemenea, poate fi susţinut în orice localitate, cu condiţia formării unei grupe de cursanţi (min.15 pers.) cu includerea unui cost suplimentar min. de deplasare (variabil în funcţie de localitate).  
  
2017 - BUCURESTI   
  
PROGRAM: 2 zile (se poate stabili şi în cursul săptămânii, de comun acord cu participanţii sau sâmbăta și duminica)- 09,30-18,30 
Acest curs modular  se desfasoară într-o structura practică, doar în localităţile în care se formează o grupă de min.15 pers.  
 La finalul cursului achiziţiile sunt: 
 √  Atestat de curs autorizat CPR cu 20 credite profesionale 
√  DIPLOMĂ SPECIALĂ de participare la curs de perfecţionare profesională de 20 ore, necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice 
√  ADEVERINŢĂ de participare pentru studenţii care nu sunt încă atestaţi ca psihologi în cadrul Colegiului Psihologilor din România sau studenţii de la alte specialităţi (ce poate fi folosită ca şi certificate de practică, în baza acelor activităţi practice ale cursului)   
√  Ceilalți participanţi care sunt absolvenţi , dar nu sunt atestaţi ca psihologi în cadrul Colegiului Psihologilor din România vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE din partea ACCDU - Phoenix. 
 √  Acces la teste specializate 
       √ Acces la  aplicarea de teste (mod de aplicare, interpretare, materiale şi pregătirea necesară), parcurgerea paşilor în realizarea unei evaluări, redactarea raportului de evaluare, construirea planului de intervenție, ş.a. 
       √ Mapă de lucru ce cuprinde materialele necesare 
       √ Supervizare de specialitate profesională 
    
TEMATICA CURSULUI 
TEMATICA CURSULUI 
PARTEA I 
1. Consilierea psihopedagogică şi Psihodiagnoza 
2. Evaluarea psihologică şi psihopedagogică; Protocolul de cunoaştere al copilului şi adolescentului; Îndrumător de cunoaştere şi caracterizare psihologică a copilului şi adolescentului 
3. Etapele evaluării psihologice complexe : interviul , anamneza, observaţia, contractul scris/verbal terapeutic - consimţământul informat 
4. Fişa psihologică şi Fişa psihopedagogică (prezentarea unor modele cadru de înregistrare a informaţiilor/rezultatelor şi prezentarea unor tehnici de construire a acestora prin adaptarea la persoana evaluată) 
5. Prezentarea metodelor mixte: calitative şi cantitative 
6. Evaluarea formală – standardizată; Instrumente de evaluare standardizate 
7. Evaluarea informală – nestandardizată; Instrumente de evaluare nestandardizate (interviul standardizat şi nestandardizat, chestionarul, ancheta, metodele observaţionale, construirea unor portofoliu de colecţionare a rezultatelor unor alte tipuri de evaluări – utilizarea adecvată a desenului, poveştilor, jocurilor, soft-urilor educaţionale) 
8. Interpretarea rezultatelor 
9. Redactarea raportului de evaluare ; Profilul psihologic (alcătuirea şi prezentarea acestuia: ce, cum, cât comunicăm şi cui comunicăm) 
10. Diagnosticul, prognosticul, recomandările şi comunicarea acestora (modalităţi de stabilire şi comunicare a acestora ) 
11. Planificarea programului de intervenţie terapeutică, formularea obiectivelor şi scopurilor terapeutice ( prezentare fişe de lucru, exemple de programe realizate; aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă) 
12. Program de intervenţie terapeutică personalizat P.I.P. 
13. Modalităţi de intervenţie psihoterapeutică (programe de lucru, jocuri şi exerciţii) 
14. Fişe de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor, proceselor şi funcţiilor psihice 
15. Rolul familiei şi implicarea ei în procesul terapeutic 
16. Studii de caz (delimitări conceptuale clinice şi investigative, exemplificare) 

PARTEA II 

1.Evaluarea Complexă Psihodiagnostică şi Psihopedagogică; Protocol de cunoaştere şi caracterizare - ghid de observaţie şi interviu 
* prezentarea unor modele şi ghid cadru de înregistrare a informaţiilor/rezultatelor şi prezentarea unor tehnici de construire a acestora prin adaptarea la persoana evaluată; 
2.Incursiune în parcurgerea nivelelor de realizare a unei evaluari: de la interviu, aplicarea şi experimentarea instrumentelor de evaluare, interpretarea rezultatelor şi până la redactarea raportului de evaluare/profilul psihologic 
* fişa psihologică/caracterizarea psihologică – metode, modalităţi şi mijloace utilizate în evaluarea psihologică 
* ateliere de aplicaţii practice a unor teste/scale de evaluare psihologică prin prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare 
* aplicaţie practică referitoare la modalitate de completare pe fiecare dimensiune utilizând limbajul de specialitate 
* întocmirea unui profil psihologic 
*redactarea raportului de evaluare, recomandările şi comunicarea rezultatelor, obiectivele terapeutice 
* exemple de fişe, rapoarte de evaluare completate 
3.Alcătuirea unui program de servicii personalizat 
* depistarea şi stabilirea în urma evaluării a responsabilităţilor, identificarea resurselor şi a serviciilor disponibile în comunitate 
4.Alcătuirea unui program de intervenţie terapeutică personalizat; 
* depistarea şi stabilirea în urma evaluării a nivelului pe toate ariile de dezvoltare, evidenţierea celor deficitare şi stabilirea unor finalităţi educaţionale şi terapeutice 
5.Realizarea programelor de consiliere pentru diverse categorii de clienţi şi familiile, aparţinătorii acestora, în funcţie de problematică (ex. diverse tulburări, traume, abuz ş.a.) 
* exemple de programe realizate, modalităţi de intervenţie psihoterapeutică: programe de lucru, jocuri şi exerciţii 
* aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă 
6.Rolul familiei şi implicarea ei în procesul terapeutic 
* diagnosticul si evaluarea familiei, instrumente de lucru cu familia, tehnici de intervenție si de lucru cu familii, proceduri de intervenție in acord cu familia 
7.Studii de caz (delimitări conceptuale clinice şi investigative, exemplificare) 
8.Evaluare finală curs   
Invitaţi Speciali: practicieni logopezi şi psihodiagnosticieni, din domeniul activităţii logopedice şi de psihodiagnoză a copiilor normali şi copiilor cu cerinţe speciale, din domeniul psihologiei şcolare, psihologiei clinice.  

* Cursul se susține prin parteneriatul dintre CIP Comăneanu M. și ACDDU-Phoenix - www.asociatia-phoenix.ro