"EVALUAREA PSIHOLOGICĂ, ASISTENŢA ŞI SUPORTUL PSIHOLOGIC ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII NAŢIONALE PUBLICE ŞI PRIVATE

20 credite 
20 ore - 300 ron 


Tematică Curs

1. Dezvoltarea capacităţilor practice de lucru în domeniul psihologiei.
1.1. Problematica evaluării psihologice (psihodiagnoza personalităţii, aptitudinilor cognitive şi speciale):
• Metode, tehnici si procedee de examinare psihologică- Metodologia de teste psihologice:
- fişa individuală
- foaie anamnestică
- teste de inteligenţă generală şi/sau stabilire I.Q.
- probe de aptitudini speciale
- probe de personalitate
- probe de potenţial de lider

1.1.1. Elaborarea şi cunoaşterea profilului psihologic al candidaţilor la ocuparea unor funcţii/posturi şi/sau şi/sau prelungirea contractului de muncă;
1.1.2. Raportarea profilului psihologic al candidaţilor la cerinţele psihologice ale postului;
1.1.3. Decizia psihologică, avizarea psihologică a candidaţilor şi elaborarea avizului psihologi, profilului psihologic, raportului complex de valuare psihologică (model de luare a deciziei finale psihologice şi de aviz/profil/raport psihologic.

2. Dezvoltarea capacităţilor de iniţiere şi valorificare a următoarelor competenţe profesionale

2.1. Cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului:
• Descrierea principalelor tipuri activităţi de cunoaşterea şi asistenţă psihologică necesare;
• Examinarea psihologică a personalului, cunoaşterea psihologică premergătoare procesului de consiliere (prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare şi evaluare) ;
• Principalele reacţii emoţionale dezadaptative ( Studii de caz)

3. Intervenţie şi suport psihologic în beneficiul personalului.
3.1. Psihologie clinică, consiliere, consultanţă şi asistenţă psihologică, psihoterapii de scurtă durată, aplicate personalului.

3.1.1. Intervenţia psihologică( definiţia, scopul, etapele).
3.1.2. Modalităţi de intervenţie psihologică:
• intervenţia psihologică de tip profilactic
• intervenţia psihologică de tip suportiv
• intervenţia psihologică de tip terapeutic

3.1.3. Metode şi mijloace utilizate în intervenţia psihologică-aplicaţii practice a unor teste/scale de evaluare psihologică:
• prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare şi evaluare;
• întocmirea unui profil psihologic;
• exemple de fişe completate.
3.1.4. Program de intervenţie terapeutică
• prezentare fişe de lucru, exemple de programe realizate;
• aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă
3.1.5. Modalităţi de intervenţie psihoterapeutică (programe de lucru, jocuri şi
exerciţii)
3.1.6. Studii de caz (delimitări conceptuale clinice şi investigative, exemplificare)

4. Evaluare finală curs
 

*Cursul se susține prin parteneriat între Cabinet Individual de Psihologie Comăneanu M. și 
Asociația CCDU-Phoenix - www.asociatia-phoenix.ro