FORMATOR  

BUCUREȘTI - 27-29.OCTOMBRIE.2017 + Examen A.N.C.: 29.10.2017
CONSTANȚA - 24-26.NOIEMBRIE.2017 + Examen A.N.C.: 26.11.2017
 
la cel mai MIC preţ - 300 ron (+50 ron taxa examen) 

!!! OFERTĂ: PACHET CURSURI ANC= CONSILIER DEZVOLTARE PERSONALĂ+FORMATOR= 1100 RON !!!
REDUCEREA LA CEL DE-AL DOILEA CURS VA FI DE 150 ron
 CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ- BUCUREȘTI- OCTOMBRIE.2017
+ EXAMEN : în ultima zi de curs

ACEST CURS SE VA SUSŢINE PE TOT PARCURSUL ANULUI LA O DATĂ ULTERIOARĂ DEFINITIVĂRII FORMĂRII GRUPEI ŞI DE COMUN ACORD CU PARTICIPANŢII. DE ASEMENEA, POATE FI SUSŢINUT ÎN ORICE LOCALITATE, CU CONDIŢIA FORMĂRII UNEI GRUPE DE CURSANŢI (MIN.15 PERS.) CU INCLUDEREA UNUI COST SUPLIMENTAR MIN. DE DEPLASARE (VARIABIL ÎN FUNCŢIE DE LOC).  

Curs formator – Curs de perfecţionare acreditat ANC ( fost CNFPA) , recunoscut U.E. – la finele căruia participanţii vor primi certificat de absolvire de competenţă profesională pentru ocupaţia de Formator (cod COR 242401, cod COR vechi 241205), având antetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului. 

Tipul certificatului eliberat: 
oCertificat de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului, prin ANC-Autoritatea Naţionala pentru Calificari (CNFPA). Prezentul certificat este insotit de un supliment descriptiv in care se regasesc unitatile de competenta specifice cursului. 

Conditii inscriere: diploma de studii universitare
„ Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)." 

Tematica cursului:

Identificarea necesităţile de instruire şi pregatirea activităţii de formare; 

Folosirea limbajul verbal, limbajul nonverbal şi paraverbal în favoarea lor; 

Administrarea situaţiilor dificile de livrare (ex. grupe de cursanţi neintersaţi de învăţare); 

Aleagerea informaţiilor relevante pentru obiectivele de instruire; 

Construirea activităţilor care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire; 

Facilitarea şi învăţarea pe parcursul şi după finalul programului de prezentare/instruire; 

Evaluarea programului de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante, asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare; 

Alcătuirea de rapoarte de instruire relevante pentru o companie; 

Organizarea programele de prezentare/instruire şi a stagiilor de formare.

 
Formatorii - au experienţă de peste 15 ani în domeniul formării profesionale a adolescenţilor şi adulţilor, a altor specialişti.

Psihoterapeut specialist/Psiholog Principal/ Supervizor profesinal Psihologia Muncii şi Organizaţioală, Securitate Naţională, Psihopedagogie Specială Educaţională - Formator Comăneanu Maria

Psihopedagog/ Psiholog Special/ Coordonator CLI Management Educaţional - Formator Borugă Bianca

**Cursul este organizat si sustinut prin parteneriat cu  Asociatia CCDU-Phoenix - www.asociatia-phoenix.ro