Curs 

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE 

   BUCUREȘTI 

la cel mai MIC preţ - 200 ron 


ACEST CURS SE VA SUSŢINE PE TOT PARCURSUL ANULUI LA O DATĂ ULTERIOARĂ DEFINITIVĂRII FORMĂRII GRUPEI ŞI DE COMUN ACORD CU PARTICIPANŢII. DE ASEMENEA, POATE FI SUSŢINUT ÎN ORICE LOCALITATE, CU CONDIŢIA FORMĂRII UNEI GRUPE DE CURSANŢI (MIN.15 PERS.) CU INCLUDEREA UNUI COST SUPLIMENTAR MIN. DE DEPLASARE (VARIABIL ÎN FUNCŢIE DE LOC).

Curs formator – Curs de perfecţionare acreditat ANC ( fost CNFPA) , recunoscut U.E. – la finele căruia participanţii vor primi certificat de absolvire de competenţă profesională pentru ocupaţia de Formator (cod COR 242401, cod COR vechi 241205), având antetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului.

Conditii participare: studii medii 

Tipul certificatului eliberat:

Certificat de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului, prin ANC-Autoritatea Naţionala pentru Calificari (CNFPA). Prezentul certificat este insotit de un supliment descriptiv in care se regasesc unitatile de competenta specifice cursului.

„ Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)."

Cursul de Inspector de Resurse Umane este acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari si se adreseaza persoanelor care doresc sa-si dezvolte abilitatile personale si profesionale si sa devina Inspectori de Resurse Umane autorizati, astfel incat sa poata sa-si foloseasca aptitudinile in activitatea de recrutare, de gestionare a documentelor de evidenta a personalului.

Este şi poate deveni o calificare profesională dând o posibilitate de angajare pentru mulţi dintre cei ce sunt studenţi la orice formă de master sau proaspăt absolvenţi cu diplomă de licenţă.

Dar, pentru realizarea acestora şi ridicarea la standardele pe care mulţi angajatori sau clienţi le doresc din partea formatorilor este nevoie de anumite cunoştinţe.


Beneficiile cursului de Inspector de Resurse Umane

1. Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului

2. Organizarea recrutarii si selectiei personalului

3. Intocmirea si gestionarea contractelor de munca ale personalului angajat

4. Gestionarea documentelor de evidenta 

Cursul se organizeaza si sutine prin parteneriat cu Asociatia CCDU-Phoenix - www.asociatia-phoenix.ro