CURSUL 

< TULBURĂRILE DE LIMBAJ ŞI SPECIFICUL TERAPIEI LOGOPEDICE ÎN  

DISLALIE ŞI DISLEXO-DISGRAFIE >  

cu prezentarea şi punerea în vânzare a broşurii:  
„Protocol de Evaluare şi Intervenţie Logopedică”  

24 credite  
2 zile – 500 ron  
acordate de Colegiul Psihologilor din România  
DUBLA CREDITARE
Psihologie clinica, Psihoterapie  
Psihologie Educationala si Scolara-Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala si Psihopedagogie speciala

25, 26 NOIEMBRIE 2017 - CONSTANȚA


DURATĂ: 2 zile 
PERIOADĂ: 2 zile, susţinute la o dată ulterioară definitivării formării grupei şi de comun acord cu participanţii. 
Acest curs se va susţine pe tot parcursul anului la o dată ulterioară definitivării formării grupei şi de comun acord cu participanţii. De asemenea, poate fi susţinut în orice localitate, cu condiţia formării unei grupe de cursanţi (min.15 pers.) cu includerea unui cost suplimentar min. de deplasare (variabil în funcţie de loc). 


ADRESABILITATE: cursul este adresat psihologilor cu drept de liberă practică acordat de către Colegiul Psihologilor din România în regim de supervizare/autonom/specialist, psihologilor ce activează în domeniul clinic, de învăţământ, studenţilor /masteranzilor /absolvenţilor interesaţi de domeniul specificat, studenţilor /masteranzilor /absolvenţilor ai facultăţilor cu profil psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie, asistenţă socială, sociologie care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele ş.a. 

COMPETENŢE: la sfârşitul cursului se vor elibera diplome participare/ certificate de absolvire, cu un număr de 24 creditate acordate de către Colegiul Psihologilor din România. 

COST: 500 RON /persoană 
În acest preţ sunt incluse: 
Mapă cu suport de curs , Materiale de lucru , Format electronic al cursului si al mai multor materiale – teoretice - programe de intervenție individualizate şi practice-scale, teste, fişe logopedice 
CERTIFICAT AUTORIZAT Colegiul Psihologilor din România 
DIPLOMĂ SPECIALĂ de participare la curs de perfecţionare profesională de min. 24 ore pentru dosarul personal al cadrelor didactice, Recomandare 


TEMATICĂ:TEMATICA CURSULUI 

1. Serviciile psihologice 
2. Proceduri de atestare ca logoped, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004 ale Colegiului Psihologilor din România 
3. Cum devin logoped? 
4. Principalele categorii de persoane cu cerinţe speciale (deficienţe mintale/de intelect, deficienţe senzoriale, deficienţe fizice şi/sau neuromotorii, dificultăţi de învăţare, deficienţe asociate/multiple, tulburări de limbaj) 
5. Logopedia (trăsăturile caracteristice tulburărilor de limbaj) 
5.1.Clasificarea tulburărilor de limbaj (criterii de clasificare a tulburărilor de limbaj) 
5.2. Psihodiagnosticul logopedic (principii terapeutice) 
6. Evaluarea/psihodiagnoza complexă logopedică - depistare şi stabilirea diagnosticului diferenţial între tulburarea de limbaj şi altă/alte categorii de tulburări ( de ex. tulburările de învăţare, tulburările de dezvoltare şi tulburările de comportament – în scopul încadrarării evaluării ca intervenţie educaţional - recuperatorie adecvată) 
6.1. Evaluarea specifică limbajului - Probe de evaluare logopedică (delimitări conceptuale, Fişa de evaluare) ( prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare - aplicaţie practică; exemple de fişe completate; etape ale depistării prin prezentări de cazuistică ) 
6.2. Fişa de Examinare Logopedică Complexă (delimitare conceptuală şi exemplificare) ( modalitate de completare pe fiecare dimensiune utilizând limbajul de specialitate - aplicaţie practică pe un model de fişă logopedică; exemple de modele completate) 
7. Prezentare cazuistică video şi/sau audio ( modalităţi de evaluare logopedică utilizând probele specifice - aplicaţie practică în grup; momente interactive cu participanţii) 
8. Studii de caz - Prezentare cazuistică video şi/sau audio ( discuţii libere ) 
9. Tulburări de pronunţie – dislalia 
9.1. Definiţie, tipologie şi simptomatologie, forme clinice 
9.2. Specificul tulburărilor de pronunţie la copilul normal si copilul cu deficienţe 
9.3. Probe logopedice pentru diagnosticarea dislaliei ( prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare; aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă; exemple de fişe completate) 
9.4. Programul terapeutic complex pentru corectarea dislaliei - Etape 
9.4.1.Terapia cu caracter general 
- educarea mişcărilor articulatorii 
- educarea respiraţiei 
- educarea auzului fonematic 
9.4.2. Terapia specific logopedică 
- emiterea sunetului 
- consolidarea sunetului 
- automatizarea sunetului 
9.5. Exemple de programe terapeutice 
9.6. Prezentare cazuistică (audio şi/sau video) ( prezentarea în detaliu a cel puţin unui program terapeutic ) 
9.7.Grupuri de lucru – realizarea unor programe terapeutice de corectare a dislaliei ( aplicaţie practică- lucru individual şi în echipă; exemple de programe realizate, discuţii libere) 
10. Tulburări lexico-grafice – dislexia-disgrafia 
10.1. Definire concepte, tipologia tulburărilor lexico-grafice, simptomatologie, clasificare 
10.2. Forme specifice ale dislexo - disgrafiei la copiii normali şi copiii cu deficienţe 
10.3. Probe pentru examinarea lexiei şi grafiei în vederea diagnosticării tulburărilor lexico-grafice ( prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare; aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă; exemple de fişe completate) 
10.4. Programul terapeutic complex pentru corectarea tulburărilor lexico- grafice – etape ( prezentarea în detaliu a cel puţin unui program terapeutic ) 
10.5. Exemple de programe terapeutice (exemple de programe realizate; aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă) 
10.6. Prezentare cazuistică (audio şi/sau video) 
10.7. Grupuri de lucru – realizarea unor programe terapeutice de corectare a tulburărilor lexico-grafice ( aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă ) 
11. Prezentare succintă a altor tulburări de limbaj (bâlbâiala, retardul de limbaj, alalia, afazia, tulburări de voce, mutismul electiv)– delimitări conceptuale, forme clinice, simptomatologie, diagnosticul diferenţial 
12. Exemple de programe terapeutice – etape (exemple de programe speciale 
13. Prezentare cazuistică (audio şi/sau video) 
14. Exerciţii practice pentru părinţi ( etapele procesului de colaborare familie-logoped, fişe de evidenţă pentru părinţi) 
15. Programul educaţional individualizat 
16. Studii de caz - Prezentare cazuistică video şi/sau audio 
17. Grupuri de lucru – realizarea unor programe terapeutice de corectare a tulburărilor ( aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă, discuţii interactive ) 
18. Evaluare finală curs 


COORDONATORI CURS: 
Psiholog clinician sprincipal/ Psihopedagog specialist/ Psihoterapeut principal/Supervizor psihopedagogie specială, psihologie clinica- Comăneanu Maria 

Psiholog autonom psihopedagogie speciala/Consilier pentru Dezvoltare Personală/Coordonator Centrul Logopedic Interscolar, Management educational, Consilier pentru Dezvoltare Personala, Formator-Boruga Bianca

Invitaţi Speciali: practicieni logopezi şi psihodiagnosticieni, din domeniul activităţii logopedice şi de psihodiagnoză a copiilor normali şi copiilor cu cerinţe speciale, din domeniul psihologiei şcolare, psihologiei clinice. 

* Cursul se susține prin parteneriatul dintre CIP Comăneanu M. și ACDDU-Phoenix - www.asociatia-phoenix.ro