Psiholog - Psihoterapeut Drd. COMĂNEANU MARIA

Sumar: Psiholog Specialist (psihologia muncii, psihologia apărării şi securităţii naţionale, psihiologia transporturilor, psihologie clinica, psihologie educationala şi vocaţională, psihoterapie, logopedie, psiho-oncologie) (1995-prezent), Supervizor Profesional (2009-prezent), Formator (2007-prezent), Consilier pentru Dezvoltare Personală (2014-prezent), Psihoterapeut Transpersonal (2017)
Clinica Anima, Clinica Focus, Clinica Amethyst, Asociaţia CCDU-Phoenix, Cabinet Psihologic ePsiho, Bucureşti 

Experienţă profesională
Psiholog specialist (psihologia muncii, psihologia apărării și securității naționale, transporturi, psihoterapie), Psiholog principal (psihologie clinica, psihologieeducationala si vocationala, psihopedagogie speciala, logopedie)
(2016-prezent)
Clinica Medicare, București

Psiholog specialist (psihologia muncii, psihologia apărării şi securităţii
naţionale, transporturi, psihologie clinica, psihologie educationala şi vocaţională, psihoterapie) (2013-prezent)
Clinica Focus, Bucureşti

Preşedinte Asociaţia CCDU-Phoenix (2012-prezent)
Asociaţia "Centrul de Comunicare şi Dezvoltare Umană-Phoenix", Bucureşti, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin

Psiholog-oncologie (2012-2016)
Clinica Amethyst - Centrul de Radioterapie Amethyst, Bucureşti

Logoped-Psiholog (2011-2012) 
Fundaţia Estuar (coordonator Dr. Cristian Andrei), Bucureşti, Giurgiu

Psiholog specialist (psihologia muncii, psihologia apărării şi securităţii
naţionale, transporturi, psihologie clinica, psihologie educationala şi vocaţională, psihoterapie) (2010-2016)
Clinica Anima, Bucureşti

Psiholog specialist (psihologia muncii, psihologia apărării şi securităţii naţionale, 
transporturi, psihologie clinica, psihologie educationala şi vocaţională, psihoterapie), Formator – Coordonator (2008 - prezent)
Cabinet Individual de PsihologieComăneanu Maria, Bucureşti

Logoped, Psihopedagog special specialist (2009 - 2011)
Instituţie de învăţământ special-Şcoala specială nr.9, Bucureşti

Psiholog specialist, Formator C.N.F.P.A.– colaborator (2008-2015)
C.S.V. Compact, Bucureşti

Psiholog specialist, Consilier gr.I Expert / Şef al Compartimentului 
Psihologic (2000-2008) 
Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti

Psiholog specialist (psihologia muncii, psihologia apărării şi securităţii
naţionale, psihoterapie) (2007-2008) 
Centrul Medical Romar, Bucureşti

Logoped, Psihopedagog special (1998-2000) 
Instituţii de învăţământ special-Şcoala nr.3 şi nr.9, Bucureşti

Logoped, Psiholog voluntar (1995-1997) 
Leagănul de copii nr.1 „Sfânta Ecaterina”- Bucureşti

Educaţie

Asociația Transpersonală Europeană a Psihologilor şi Psihoterapeuţilor EUROTAS (2017) Psihoterapeut certificat în domeniul psihologiei transpersonale

Asociatia CCDU-Phoenix, București (2014)
Cosilier pentru Dezvoltare Personală

Patronatul Medicinei Integrative şi Colegiul Psihologilor din România (2012)
Curs de formare profesională- specializarea Psiho-oncologie

RQ Plus- Producător de sisteme de examinare psihologică, testare şi evaluare psihologică
Licenţa de utilizare a Sistemul de testare şi Evaluare psihologică PSI-RUTEVA

Cognitrom Cluj-Napoca – unitate de cercetare şi dezvoltare psihologică ( 2009)
Licenţa de utilizare a Platformei de Evaluare psihologică CAS++ 
Curs de instruire susţinut de Cognitrom Cluj-Napoca

Asociaţia Internaţională pentru Intervenţie Terapeutică în Autism (2009)
Curs de specializare psihoterapeutică în Logopedie

Colegiul Psihologilor Din România (2009)- Atestat Supervizor Profesional:
- în specialitatea - „Psihologie clinică”
– în specialitatea -„Psihologia muncii, organizaţională şi a serviciilor”
– în specialitatea -„Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”
– în specialitatea -„Psihologie Educaţională, Consiliere Şcolară şi Vocaţională - Specializarea: Psihopedagogie specială"

Colegiul Psihologilor Din România (2009)- Atestat de liberă practică:
– psiholog principal în domeniul-„Psihologie clinică”
- psiholog principal în domeniul- „Psihologie Educaţională, Consiliere Şcolară şi Vocaţională” specializarea „Psihopedagogie Specială”

Colegiul Psihologilor Din România (2008 – 2008)- Atestat de liberă practică:
- psiholog specialist în domeniul-„Psihologia muncii, organizationala si a serviciilor”
- psiholog autonom în domeniul -„Psihologia transporturilor”
- psiholog specialist în domeniul-„Psihoterapie- Hipnoză clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană”
- psiholog supervizare în domeniul-„Psihoterapie- Psihodramă”


Colegiul Psihologilor Din România (2006 - 2006)- Atestat de liberă practică:
- psiholog specialist în-„Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”

Societate de Psihodramă (2006 - prezent)
Psihoterapeut în supervizare psihodramă 

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniana (2003 - 2007)
Formare-Hipnoză clinica, Relaxare şi Terapie Ericksoniană - Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană  
Psihoterapeut specialist în Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

Asociatia Romana Infoed XXI, Min. Ed. Si Cercet. şi Min. Muncii - Centrul Naţional De Formare Profesională a Adullţilor din România (2007)
Formator autorizat C.N.F.P.A. – Curs Formare Formator

Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, altui personal cu studii superioare şi Asistenţilor Medicali (2001 - 2003)
Formare-Consiliere psihoterapică  
Consilier Psihoterapeutic

Ministerul Sănătăţii Din România şi Asociaţia Franceză A Medicilor Din România (2002 - 2003)
Curs Formare în Psiho-oncologie - Ministerul Sănătăţii din România şi Asociaţia Franceză a Medicilor din România (2002-2003)
Specializare în Psiho-oncologie

Societatea De Psihoterapie Eperienţială Româna - Centrul S.P.E.R. (2002)
Psihoterapie Eperienţială -dezvoltare personală experienţială 
Curs de Dezvoltare Personală Experienţială

Master Specializare - Facultatea de Psihologie şi Pedagogie, Universitatea Goteborg, Suedia (1999)
Specializare în Psihoterapia Copilului cu Cerinţe Speciale , Educaţie Integrată

Master Psihologie-Facultatea de Sociologie,Psihologie şi Pedagogie, Universitatea Bucureşti (1998 - 1999)
Specializarea „Educaţie Integrată”