• Angajare în diverse meserii şi profesii cu grad mare de risc (fochişti,macaragii,electricieni, ture de noapte, cadre didactice, lucru la înălţime, condiţii de izolare, funcţionari publici, legători de sarcină, personal cu funcţii de răspundere, conducători auto neprofesionişti care conduc maşinile instituţiei); 


  • Avize la solicitarea angajatorului pentru menţinere / promovare in funcţie sau abateri disciplinar-comportamentale; 


  • Avize pentru participarea la anumite cursuri sau examene, admiterea în anumite instituţii de invăţamânt superior; avize pentru intrarea în baroul avocaţilor; 


  • Avize psihologice pentru : autorizare si reautorizare internă (periodice) 


 Evaluările psihologice se desfăşoară conform Legii 319/2006/Comisia de muncă, transporturi şi servicii „Norme de atestare“- Legea securităţii si sănătaţii în muncă şi HG 788/2005, art. 43 şi Codului muncii care prevede “ Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanelor ce solicită angajarea”. 


În domeniul psihologiei muncii REALIZĂM, atât pentru persoane particulare, cât şi pentru instituţii:
 • evaluare, selecţie şi expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării sau menţinerii în funcţie; 
• evaluarea în scopul avizării psihologice pentru protecţia muncii; 
• formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice. 


 Conform Art.2 şi Art.4 din “Norme de Atestare- Comisia de muncă, transporturi şi servicii”, cabinetul are competenţa de a Oferi Servicii pentru: 

(1) testarea psihologică la angajare, periodică, în cazul sesizărilor (abateri comportamentale, accidente de muncă et.); 

(2) evaluare, selecţie şi expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării/menţinerii în funcţie sau la solicitarea instituţiilor abilitate; 

(3) testarea psihologica a persoanelor angajate în muncă cu funcţii de execuţie sau care candidează pentru ocuparea unor funcţii de execuţie, respectiv selecţia forţei de muncă; 
(4) analiza psihologică a muncii; 

(5) evaluarea în scopul avizării psihologice pentru protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;

(6) formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice; 

(7) analiza psihologică şi prevenirea incidentelor, evenimentelor şi accidentelor de muncă, circulaţie şi navigaţie. 


Decizia finală: SE ELIBEREAZĂ PE LOC – fiind emisă sub forma unui aviz de tipul : APT PSIHOLOGIC sau INAPT PSIHOLOGIC pentru scopul vizat. 


VALABILITATEA REZULTATULUI EXAMINĂRII:  

  • Rezultatul examinării se referă doar la scopul şi momentul evaluării;

  • Rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice (mai puţin situaţiile când instituţia angajatoare solicită examinare psihologică la 6 luni, prin natura atribuţiilor postului ocupat).