Testare pentru obţinerea permisului de conducere auto, toate categoriile: A1 / A / A+B / B / B+E / C / C+E / D / D+E /Tractor+E, ATV~B;


Testare pentru obţinere permis ( permis suspendat, anulat, suspendări etc.)


Testare pentru siguranţa circulaţiei, în vederea angajării, control periodic.


Potivit legislaţiei în vigoare, orice candidat la înscrierea într-o şcoală de şoferi pentru obţinerea permisului de conducere auto, este obligat să prezinte avizul psihologic obţinut în urma unei examinări de specialitate.

Testarea psihologică se face conform normelor Colegiului Psihologilor din România şi Ministerului de Transporturi inclusiv pentru conducătorii profesioniști, respectiv celor cărora le este necesara atestare profesională.


EXAMENUL PSIHOLOGIC necesită următoarele acte:

• BI sau CI

• Permis conducere [dacă ai deja o categorie]

VALABILITATEA REZULTATULUI EXAMINĂRII

  • > Conform metodologiei, examenul psihologic este valabil 1(un) an

  • Modalitate de desfăşurare a testării : solicitantul este obligat să se prezinte în urma programării prealabile, pentru completarea unei fişe individuale de cunoaştere şi evidenţă . 
  • Testarea cuprinde efectuarea unor : probe scrise , probe pe calculator, probe de personalitate.

Avizele se eliberează imediat după testare, tarifele fiind diferențiate în funcție de categoria auto solicitată şi pot fi negociate în cazul unor examinări psihologice de grup.


OFERTA DETALIATĂ CUPRINDE:


1. Examinări psihologice auto pentru solicitanţii candidaţi pentru obţinerea permisului de conducere auto, toate categoriile:
Avize categorii premise auto:
- A1 / A / A+B / B / B+E / C / C+E / D / D+E /Tractor+E – pentru obţinere permis ( permis suspendat, anulat, suspendări etc.)


2. Examinări psihologice auto pentru siguranţa circulaţiei, în vederea angajării, control periodic:
- Transport mărfuri generale: intern, internaţional şi special;
- Transport intern si internaţional mărfuri obişnuite şi periculoase, efectuate intern şi internaţional;
- Transport intern şi internaţional agabaritic;
- Transport intern şi internaţional bancar-valori;
- Transport intern, interurban si internaţional persoane;
- Transport persoane în regim taximetrie;
- Persoanele cu funcţie de decizie în siguranţa circulaţiei (persoane desemnate,coordonator transport, şefii de coloane, şefii de autobaze, etc.);
- Instructorii auto, profesorii de legislaţie rutieră.