Testarea psihologică se face pentru:


- permis port-arma de vânătoare; 


- port-arma letala sau neletală; 


- pentru tir sportiv; personal autorizat sa lucreze cu material pirotehnic si exploziv; 


- autorizare detectiv particular; 

- autorizare conducere-administrare firma de pază şi proteţie agentii de paza si ordine neinarmati ;


- agentii de paza si interventie inarmati cu arme letale sau neletale; 


- agentii garda de corp, cu sau fara arme letale sau neletale; în urma cursurilor de calificare ca agent de pază; 


- persoane din sectorul public şi privat care poartă armament şi muniţie. 


 Examinarea/ Evaluarea psihologică în domeniul securităţii naţionale se desfăşoartă în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind Legea 213/2004 şi se execută obligatoriu: 


- La angajare / la întocmirea dosarului de obţinere a permisului de armă, în acord cu Legea 333/2003 şi Legea 295/2004-privind regimul armelor şi muniţiilor; 


- Periodic: 

1) Pentru personalul angajat în sectorul privat care prin natura atribuţiilor, poartă armament şi muniţii – bianual / anual;

 2) Pentru persoane particulare care deţin permis de armă – la 5 ani. 


 Modalitate de desfăşurare a testării:

-  solicitantul este obligat să se prezinte în urma programării prealabile, pentru completarea unei fişe individuale de cunoaştere şi evidenţă la care se va ataşa o copie după adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie şi o copie după fişa medicală necesară întocmirii dosarului pentru I.G.P. 

Urmează apoi testarea psihologică propriu-zisă alcătuită din probe de evaluare a potenţialului aptitudinal general /special şi a structurii generale de personalitate, care are ca timp efectiv de lucru cca. 60 min. 


Decizia finală: 

 SE ELIBEREAZĂ PE LOC – fiind emisă sub forma unui aviz de tipul : APT PSIHOLOGIC sau INAPT PSIHOLOGIC pentru scopul vizat. 


VALABILITATEA REZULTATULUI EXAMINĂRII: 

- Rezultatul examinării se referă doar la scopul şi momentul evaluării; 

- Rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice (mai puţin situaţiile când instituţia angajatoare solicită examinare psihologică la 6 luni, prin natura atribuţiilor postului ocupat). REEXAMINAREA: - Se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări ( conform „ Cerinţelor privind metodologia de examinare psihologică utilizată de psihologii cu drept de liberă practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”).