PRACTICA PSIHOLOGICĂ - „Stagii de Practică Psihologică Studenţi/Absolvenţi/Masteranzi ”

Se referă în mod prioritar la studenţii facultăţilor de psihologie care conform planului universitar de învăţământ ( Legea privind practica elevilor şi studenţilor) au obligaţia de a efectua săptămânal sau cumulat la sfârşitul semestrelor sau anului de studiu un anumit număr de ore de practică (stabilit de instituţia respectivă de învăţământ).

Anuntul se adreseaza studentilor si absolventilor, oferindu-le acces la informari-documentari si perspective practice asupra domeniilor psihologice catre care ei au inclinatie si noi competenta (pentru a putea desfasura activitati de practica conform cerintelor impuse de unitatea sau de institutia de invatamant de unde provin sau cerintelor de perfectionare cerute de scopul personal ).

Una dintre problemele majore reclamate de studenti, dar si de absolventi este imperativitatea experientei in momentul angajarii. In cazul psihologilor, acest dezavantaj se manifesta acut, iar patrunderea lor in cadrul firmelor si productiei reprezinta de cele mai multe ori o provocare dificila.
Pentru a veni in intampinarea acestor necesitati, demaram stagiile teoretice si practice, oferind posibilitatea dobandirii experientei profesionale de catre studenti entuziasti si implicati, care doresc sa urmeze o astfel de cariera.

Structura Programului
Programul de practică este în aşa fel structurat încât cuprinde:
• familiarizarea studentilor/absolventilor cu specificul cabinetului si domeniul de activitate, informarea si pregatirea acestora prin programul de practica psihologica din unul sau mai multe din domeniile de care se ocupa cabinetul (oferindu-le: mapa cu suport curs, cuprinsul domeniului, continutul portofoliului de practica, materiale de lucru (ex.chestionare), C.D. cu format de curs si materiale, acces la testele psihologice in variantele clasica si software cu indrumare de specialitate);

• posibilitatea de a face practica si a intocmi raportul de practica, posibilitatea de a obtine adeverinta catre institutia de invatamant dar si o recomandare intocmita de coordonatorul de specialitate si care poate fi folosita pe mai departe (eventuala angajare sau la atestarea psihologica proprie);

• posibilitatea de a-si intocmi lucrarea de diploma;


În cadrul cursurilor practice vor exista: 

 Informări, prezentări teoretice şi practice, documentări 

 Cursuri-ateliere de lucru personal /cu alte persoane 

 Traininguri de familiarizare şi iniţiere cu activitatea practică (asistare testări psihologice în variantele clasică şi software cu îndrumare de specialitate) 

 Woork-shop-uri (două sesiuni de workshop susţinute de colaboratorii specialişti pe domeniul de interes).

Domeniile de practică psihologică 
 
 psihoterapie ( de diverse orientări: consiliere/sfătuire, psihoterapie cognitiv-comportamentală şi raţional-emotivă, psihodramă, psiho-oncologie, psihoterapie ericksoniană, psihoterapie de relaxare şi hipnoză clinică); 

 psihologia muncii şi organizaţională ( modalităţi de evaluare, examinare şi selecţie pentru angajare/prelungire contract de muncă – curs şi asistare practică de aplicare a instrumentelor de examinare, de susţinere a interviurilor şi completare fişe de cunoaştere, etc.); 

 psihologia resurselor umane şi aplicată în servicii ( modalităţi de evaluarea psihologică individuală - aptitudini cognitive, personalitate, emoţii, interese etc., evaluarea, selecţia şi recrutarea personalului în funcţie de cerinţele ocupaţionale sau ale postului; construcţia de profile psiho-profesionale pentru orice post); 

 psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale (modalităţi de evaluare, examinare şi selecţie pentru personalul care prin natura atribuţiilor poartă armament şi lucrează în sectoare private ale securităţii); 

 psihologia transporturilor (modalităţi de completare a fişei individuale de cunoaştere şi evidenţă, modalităţi de testare ce cuprinde efectuarea unor : probe scrise , probe pe calculator, probe de personalitate); 

 psihologie clinica şi psihopedagogie specială (modalităţi de evaluare clinica a copilului şi adolescentului, atât pentru cei ce se încadrează în sfera normalităţii cât şi pentru cei consideranţi cu cerinţe speciale, şi probleme de natură logopedică). 


Practica în sine nu este condiţionată de stricta alegere a unui singur domeniu, dimpotrivă se poate efectua şi sub forma parcurgerii tuturor domeniilor, ca o incursiune prin fiecare din ele.

Numărul de ore este stabilit de obicei de instituţia de învăţământ unde sunteţi înscrişi şi se va comunica la înscriere.

Programul va fi flexibil şi oferim ocazia de a parcurge şi în mod comasat aceste ore.

Desfasurarea practicii psihologice

 Sesiunea de practică va începe după constituirea grupei de min.10 studenţi/absolvenţi/masteranzi, data de începere fiind comunicată ulterior (pe e-mail. sau tel. după înscriere). 
Cursurile teoretice şi materialele de curs au un cost de 300 ron/ 30 ore.; 

 Practica consta in stagii de practica derulate pe parcursul a 1-2 saptamani pentru fiecare domeniu ; 

 Studentii/absolventii/masteranzii vor beneficia de un numar ales de ei de ore de practica, repartizarea acestora facandu-se in functie de disponibilitatea fiecaruia; 

 Perioada de practica poate fi prelungita, in functie de implicarea participantului in activitatea domeniului in cadrul caruia a desfasurat acele ore de practica; 

 Pe parcursul stagiilor de practica participantii se vor putea implica activ in desfasurare, iar pe baza unei evaluari din partea superviser-ului sau coordonatorului, vor fi propusi pentru colaborare in limita locurilor disponibile.


Prin intermediul stagiilor de practica si colaborarilor cabinetul ofera studentilor/absolventilor oportunitatea de a se familiariza cu experienta si activitatea psihologilor, de a lua la cunostinta reglementarile actuale cu privire la posibilitatea/cerintele/conditiile de a deveni psiholog autorizat (programul fiind flexibil si in functie de activitati). 

În urma parcurgerii împreună a unui timp de discuţii şi lucru, cabinetul intenţionează selectarea pentru colaborare, oferind sansa rapida de promovare, bazata strict pe rezultatele proprii!