NOU - activitate desfăşurată 1 dată la 2 luni, în week-end şi în alte localităţi ale ţării - cu condiţia formării unei grupe în localitatea respectivă.


SUPERVIZARE PROFESIONALĂ PSIHOLOGICĂ ÎN SPECIALITĂŢILE: 

- PSIHOLOGIE CLINICĂ

-  PSIHOLOGIA MUNCII ŞI ORGANIZAŢIONALĂ ŞI PSIHOLOGIA APLICATĂ ÎN SERVICII 


-  PSIHOLOGIE PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 


-  PSIHOLOGIA EDUCAŢIONALĂ, CONSILIEREA ŞCOLARĂ ŞI VOCAŢIONALĂ, Specialitatea: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ  Supervizarea profesională este activitatea formativă specifică profesiei de psiholog prin care se asigură managementul calităţii actului psihologic. 


  Activitatea de supervizare se va desfăşura în baza unui contract, încheiat în condiţiile legii, între persoana supervizată şi supervizor .

 
  Activitatea de supervizare profesională va fi desfăşurată după un program care se va stabili de comun acord cu cei din grupa de supervizare (max. 10 persoane). 


  La sfârşitul perioadei de supervizare, de minim 1 an de zile, supervizorul va întocmi un raport de evaluare şi va face recomandarea de eliberare/neeliberare a atestatului de liberă practică în regim autonom pentru supervizat.