SUPERVIZARE PROFESIONALĂ PENTRU PSIHOLOGI ÎN DOMENIILE PSIHOLOGICE 
- PSIHOLOGIE CLINICĂ
- PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
- PSIHOLOGIA MUNCII ȘI ORGANIZAȚIONALĂ
- PSIHOLOGIA SECURITĂȚII NAȚIONALE

BUCUREȘTI

DECEMBRIE 2017

15 DECEMBRIE 2017- ora 14,00 - întâlnire de supervizare în domeniile:

- PSIHOLOGIE CLINICĂ
- PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Supervizor profesional psihologie clinică și psihopedagogie specială, psihologia muncii și psihologia securității naționale, cu o experiență de peste 23 de ani: Comăneanu Maria
Condiţii de înscriere: psihologi cu drept de liberă practică în supervizare, specialitățile Psihologie Clinică, Psihopedagogie Specială, Psihologia Muncii și Psihologia Securității Naționale.
Nr. Locuri: maxim 10 pentru fiecare specialitate
Cost: 180 ron/lună - preţul stabilit de CPR cnf. - Art. 3. – (1) Prețul/onorariul lunar pentru activitatea de supervizare profesională nu poate fi mai mare decât contravaloarea unui procent de 25% din salariul lunar minim la nivel național.

Competenţe/Beneficii: la sfârşitul perioadei de supervizare se vor elibera/obține:
- Avizul Supervizorului
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizor
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizat
- Portofoliu care va conţine:
- Supervizare în redactarea a 3 cazuri (pentru psihopedagogie specială) și 5 cazuri (pentru psihologie clinică) de evaluarea şi diagnoză a copiilor şi a familiei acestora cu întocmirea sub supervizare după reperele cerute la evaluarea CPR astfel încât
- Cunoașterea şi utilizarea a minim 10 instrumente de evaluare psihologică și psihodiagnoză;
- Cunoașterea și întocmirea unui aviz psihologic, concluzie psihologică, raport de evaluare si diagnoză a cazurilor.
- Supervizare în realizarea unui proiect de cercetare ( pentru psihopedagogie specială) după reperele cerute la evaluarea CPR: identificarea problemei, formularea obiectivelor şi ipotezelor de lucru, eşantionarea; alegerea metodelor şi strategiilor adecvate.
• Suport teoretic şi practic , Materiale de lucru , Format electronic al programului şi al mai multor materiale – teoretice,teste, fişe de evaluare, de lucru, programe de intervenție individualizate şi practice-scale de evaluare și notare.

Cum mă înscriu
Înscrierile se fac online, pe site, cu specificatia supervizare in domeniul: psihologie clinica sau psihopedagogie speciala sau psihologia muncii sau psihologia securitatii nationale sau la numerele de telefon menționate.


Pentru alte detalii te rugăm să ne contactezi prin email la: comaneanu_maria@yahoo.com sau la telefon(Luni-Vineri, orele 09.00–14.00): 0734 21 88 55 (Comăneanu Maria).


NOU - activitate desfăşurată 1 dată pe lună, în week-end şi în alte localităţi ale ţării:

o PSIHOLOGIA MUNCII ŞI ORGANIZAŢIONALĂ ŞI PSIHOLOGIA APLICATĂ ÎN SERVICII
o PIHOLOGIA APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANEI NAŢIONALE
o PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ şi PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
o PSIHOLOGIE CLINICĂ

Supervizarea profesională este activitatea formativă specifică profesiei de psiholog prin care se asigură managementul calităţii actului psihologic.

Activitatea de supervizare se va desfăşura în baza unui contract, încheiat în condiţiile legii, între persoana supervizată şi supervizor .

Activitatea de supervizare profesională va fi desfăşurată după un program de minim 8 ore lunar sau în 16 ore la 2 luni ( max. 10 persoane concomitent / supervizor).

La sfârşitul perioadei de supervizare, de minim 1 an de zile, supervizorul va întocmi un raport de evaluare şi va face recomandarea de eliberare/neeliberare a atestatului de liberă practică în regim autonom pentru supervizat.
Supervizor Comăneanu Maria în specialitățile: Psihologia Muncii și Organizațională; Psihologia Apărării, ordinii Publice și Siguranței Naționale; Psihopedagogie Specială, Psihologie Clinică
și
Supervizorii colaboratori prin ACCDU-Phoenix