NOU - activitate desfăşurată 1 dată / 2 luni, în week-end şi în alte localităţi ale ţării:
  • PSIHOLOGIA MUNCII ŞI ORGANIZAŢIONALĂ ŞI PSIHOLOGIA APLICATĂ ÎN SERVICII
  • PIHOLOGIA APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANEI NAŢIONALE
  • PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ şi PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
  • PSIHOLOGIE CLINICĂ

Supervizarea profesională este activitatea formativă specifică profesiei de psiholog prin care se asigură managementul calităţii actului psihologic.

Activitatea de supervizare se va desfăşura în baza unui contract, încheiat în condiţiile legii, între persoana supervizată şi supervizor .

Activitatea de supervizare profesională va fi desfăşurată după un program de minim 8 ore lunar sau în 16 ore la 2 luni ( max. 10 persoane concomitent / supervizor).

La sfârşitul perioadei de supervizare, de minim 1 an de zile, supervizorul va întocmi un raport de evaluare şi va face recomandarea de eliberare/neeliberare a atestatului de liberă practică în regim autonom pentru supervizat.

Supervizor Comăneanu Maria în specialitățile: Psihologia Muncii și Organizațională; Psihologia Apărării, ordinii Publice și Siguranței Naționale; Psihopedagogie Specială, Psihologie Clinică 
și
Supervizorii colaboratori prin ACCDU-Phoenix